Tyrbin Gwynt Cymunedol SA1 a Chynllun Ynni Eastside

Dychwelyd i'r dudalen flaenorol

Mae Tyrbin Gwynt Cymunedol SA1 yn nociau Abertawe yn cynhyrchu ynni adnewyddadwy i’w werthu i’r grid. Cafodd ei godi yn 2006 ac mae’n cael ei reoli er budd cymunedol gyda’r elw’n mynd at brosiectau cymunedol yn yr ardal. Mae Cynllun Ynni Eastside, sy’n cael ei weinyddu gan Ganolfan yr Amgylchedd, sy’n cael ei ariannu trwy’r tyrbin gwynt cymunedol, yn cynnig cyfnewid oergelloedd a rhewgelloedd – newid hen unedau aneffeithlon am rai newydd effeithlon yn rhad ac am ddim i gartrefi yng nghymunedau’r ardal. Am ragor o wybodaeth ewch i www.eastsideenergyscheme.org.uk.

wind turbine2    wind turbine1
Mae’r tyrbin gwynt cymunedol ar y doc yn SA1.