Prosiect Cwm Tawe Isaf

Dychwelyd i'r dudalen flaenorol

Daeth Cwm Tawe Isaf yr ardal fwyaf o ddiffeithwch diwydiannol yn Ewrop pan adawodd y diwydiannau oedd wedi ffynnu yno rhwng y ddeunawfed ganrif a dechrau’r ugeinfed ganrif. Mae Prosiect Cwm Tawe Isaf, a ddechreuodd yn y 1960au, yn ceisio cael gwared ar lygredd a diffeithdra diwydiannol ac adfer yr ardal yn un y gellir ei defnyddio. Dros gyfnod o ugain mlynedd, bu gwirfoddolwyr a phlant ysgol o’r gymuned leol yn helpu gyda’r adfer trwy glirio a phlannu coed ar y tir. Yno, erbyn hyn y mae parth menter Llyn Fendrod, man siopa’r Morfa, Stadiwm Liberty ac erwau o Goetir Cymunedol gyda llwybrau beicio’n rhedeg trwyddo.

swansea valley3

Mae’r datblygiad Chwarter Copr a Stadiwm Liberty ar hyd Afon Tawe.

swansea valley2
Mae’r Parc Menter Abertawe, Llansamlet.

swansea valley1

Lower Cwm Tawe yn anterth Copperopolis.