Parc Cymunedol Chwarel Rosehill

Dychwelyd i'r dudalen flaenorol

Man gwyrdd trefol yw Parc Cymunedol Chwarel Rosehill sy’n cael ei reoli gan grŵp o wirfoddolwyr lleol i fod yn adnodd cymunedol sy’n hyrwyddo bioamrywiaeth ac yn lle i hamddena. Daeth yn ganolbwynt digwyddiadau lleol, gan ddod â phobl at ei gilydd i gymryd cyfrifoldeb am ei gynnal a’i ddatblygu. Am ragor o wybodaeth ewch i www.sustainableswansea.net/rosehill.html.

 

rosehill3   rosehill2
Mae gwerddon cudd ymysg y stadau tai ar y bryn …

rosehill1
… gyda golygfeydd gwych ar draws y bae.