Gardd Gymunedol y Vetch

Dychwelyd i'r dudalen flaenorol

Cafodd yr ardd gymunedol hon yng nghanol Abertawe ei chreu yn 2011 fel prosiect celf penodol ar y safle– rhan o Olympiad Diwylliannol. Mae’r ardd ar hen faes pêl-droed y Vetch a’r bwriad yw hyrwyddo ac annog ysbryd cymunedol trwy arddio a gweithgareddau cymdeithasol. Mae’r prosiect nid yn unig wedi galluogi pobl i ymwneud yn fwy â’i gilydd ond hefyd wedi gwella ymwybyddiaeth amgylcheddol ac annog dealltwriaeth o ddiwylliant. Ewch i www.vetchveg.co.uk. am ragor o fanylion.

vetch1
Hen safle stadiwm Vetch Field …


… bellach yn gartref i brosiect tyfu cymunedol.

vetch3
Mae’r gymuned gyfan wedi bod yn rhan.