Cynllun Amddiffyn Llifogydd Bro Abertawe

Dychwelyd i'r dudalen flaenorol

Mae cynllun llifogydd £7 miliwn ym Mro Abertawe wedi lleihau peryglon llifogydd i dros 300 o fusnesau a chartrefi. Codwyd glannau llifogydd ar 4 km o Afon Tawe a chafwyd gwared ar bontydd isel a allai fod wedi dal dŵr llifogydd yn ôl. Gosodwyd pont newydd ar gyfer beicwyr a cherddwyr yn uwch na lefel llif llifogydd a chodwyd glannau ymhellach o sianel yr afon gan greu 6 hectar o gynefin bywyd gwyllt gwlypdir a lle cymunedol. Cafodd 3km o lwybr beicio sy’n ffurfio rhan o’r rhwydwaith beicio cenedlaethol ei uwchraddio hefyd.

swansea vale flood3   swansea vale flood2
Mae ardal ar hyd yr afon yn y nodwyd eu bod mewn perygl mawr o lifogydd.

swansea vale flood1
Argraff arlunydd o’r gwaith a gwblhawyd, gyda banciau a phyllau newydd.