Canolfan Bywyd Gwyllt a SoDdGA Blackpill

Dychwelyd i'r dudalen flaenorol

Mae bron i ddwy ran o dair o draeth Abertawe o bwysigrwydd rhyngwladol i adar mudo yn gaeafu e.e. cwtiad torchog a phibydd y tywod. Daw’r adar i Blackpill i orffwyso a bwydo i baratoi ar gyfer eu tymor nythu nesaf. Fe’i dynodwyd yn Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA) ym 1986. Yn ystod misoedd y gaeaf daw adeilad Achubwyr Bywyd Lido, lle mae Canolfan Bywyd Gwyllt Blackpill, yn ganolfan gwylio adar gwyllt, adar y dŵr a gwylanod sy’n bwydo ar Fae Abertawe. Mae’r Ganolfan yn cael ei rheoli gan grŵp lleol o’r RSPB o dan drefniant gyda Dinas a Sir Abertawe. Mae yno baneli dehongli ac ysbienddrychau, telesgop a chanllawiau i helpu adnabod yr adar. Am ragor o wybodaeth ewch i www.sustainableswansea.net/blackpill-wildlife-centre.html.

www.sustainableswansea.net/blackpill-wildlife-centre.html.

Blackpill1
Safle bwydo pwysig i adar mudol.

blackpill2
Gwylwyr adar yn casglu bob pythefnos yn ystod misoedd y gaeaf.

blackpill3
Mae’r SSSI Blackpill yn gartref i lawer o rywogaethau o adar.