Adfer Cors Waun Fignen Felen

Dychwelyd i'r dudalen flaenorol

Mae prosiect adfer cors Waun Fignen Felen yn helpu i warchod ac adfer mawn noeth sydd wedi’i ddifrodi a hefyd i wella ansawdd dŵr. Mae corsydd yr Ucheldir yn cadw carbon yn yr aer sy’n dod yn rhan o blanhigion gwyrdd ac sy’n troi’n fawn mewn corsydd, sy’n arwain at lai o garbon deuocsid yn yr atmosffer. Mae’r corsydd a gwlyptiroedd hyn yn gallu cyflenwi dŵr yfed a chynhyrchu trydan dŵr ar raddfa fechan.

waun fignen 3  waun fignen 4
Awyrluniau o Waun Fignen Felen: Gorfennaf 2009 (cyn adnewyddu) a Chwefror 2012 (dros ar ôl).

 waun fignen 2   waun fignen 1
Mae’r newid yn y cyflwr y gors yn glir yn y rhain cyn ac ar ôl delweddau.